Digital Bærekraft Østfold – Fyrtårnprosjekt

Digital Bærekraft Østfold – Fyrtårnprosjekt

En av de store megatrendene globalt er digitalisering. Partnerskapet ønsker å få mer næring ut av digitalisering i bl.a. offentlig sektor.

Dette skal gjøres gjennom å øke den digitale kompetansen og mobilisere både offentlig og privat sektor i Østfold. Med miljøet rundt Smart Innovation Norway har vi et godt grunnlag for nyskaping i næringslivet i Østfold innenfor dette området. Satsingen handler om å mobilisere Østfold-kommunene til å starte med Smarte byer og samfunn programmer.

Målet er at slike programmer i hver kommune vil gi næringsvekst og konkurransefortrinn for Østfold. Ønsket er at Østfold skal fremstå som det mest innovative fylket innen digitalisering og Smarte byer og samfunn.