Møte i Næringsriket Østfold 25. april 2017

Sted: Høgskolen i Østfold avd. Fredrikstad

Tid: 0900-1700

Møtedokumenter 25. april 2017

Oppsummering 25. april 2017

Presentasjoner:

Næringriket Østfold Møte 25. april 2017 v/Trine Moe, Næringsriket Østfold