Møte i Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold 28.-29. november 2018

Sted: Scandic Brennemoen, Mysen

Tid: 1100 28. november – 1300 29. novbember

Møtedokumenter 28-29 november 2018

Oppsummering Partnerskapsmøte 28-29 november 2018

Spørsmål til strategisk diskusjon

Notat til egenevaluering av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold 

Presentasjoner:

Gjennomgang av møte og dette ble vi enig om sist v/Trine Moe, prosjektleder, Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

Innspill egenvaluering v/Ulla Higdem, prosjektleder og førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Hva skal til for at en kommune oppfattes som næringsvennlig? v/Knut Vareide, Telemarksforskning

Digital frokost i samarbeid med Kompetanseforum Østfold:

Hvorfor valgte vi Workplace by Facebook som intern kommunikasjonsplattform i Infortjenester v/Cornelia Bjørke-Hill, Kommunikasjonsansvarlig, Infotjenester

Den smarte fylkeskommunen – hvorfor satser vi på digital samhandling v/Anne Skau, Østfold fylkeskommune

Hvordan samhandler fylkeskommunen digitalt v/Anders Langfeldt, rådgiver, Østfold fylkeskommune