Møte i Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold 6. september 2018

Sted: Norske Skog Saugbrugs, Haldne

Tid: 0900-1600

Møtedokumenter 6 september 2018

Oppsummering Partnerskapsmøte 6 september 2018

Presentasjoner:

Gjennomgang av møte 6. september 2018 og «Dette ble vi enige om sist» v/Trine Moe, prosjektleder

Innovative Østfold – Hvordan jobber vi med å øke innovasjonsgraden til bedrifter v/Gabriela Grolms, Østfold fylkeskommune