Møte i Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold 9. mai 2018

Sted: Fylkeshuset, Sarpsborg

Tid: 0900-1600

Møtedokumenter 9. mai 2018

Oppsummering partnerskapsmøte 9. mai 2018

Prosjektplan:

Se Møtedokumenter

Presentasjoner:

Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold møte 9. mai 2018 v/Trine Moe, prosjektleder

Forslag til ny modell for organisering av reiselivet i Østfold v/Richard Pauslen, styremedlem i VisitØstfold AS 

Presentasjon av porsjektide v/Lillan Just-Larsen, Østfoldambassadør

Prosjekt pitch – Økt verdiskaping grønnsaker, frukt og bær v/Heidi Kirkeby, Østfold bondelag

Prosjekt pitch – Økt verdiskaping i by og tettstedsnær skog og utmark v/ Heidi Kirkeby, Østfold bondelag