Møte i Næringsriket Østfold 7. mars 2018

Sted: Vingparken konferansesenter, Moss

Tid: 0900-1600

Møtedokumenter 7 mars 2018

Oppsummering 7 mars 2018

Prosjektplan:

Forslag til prosjektplan for fyrtårnprosjektet Store datasentre til Østfold

Presentasjoner:

Næringsriket Østfold møte 7 mars 2018 V/Trine Moe, Næringsriket Østfold

Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon og sterke næringsmiljøer i Norge – hvordan ser de ut v/Steinar Normann, Østfold fylkeskommune

Innovasjon Norges 6 satsingsområder – Hva betyr det for Østfold? v/Per A Lilleng, Innovasjon Norge

Kommune NM – Hvordan ser det ut i Østfold? v/Roald Guldbrandsen, NHO Østfold

Verdiskapningsrapport 2017 v/Sven Arild Uvaag, Østfold Bondelag

Forslag til nye kriterier for valg av prosjekter v/Kjell Arne Græsdal, Østfold næringsforum