Møte i Næringsriket Østfold 31. oktober – 1. november 2017

Sted: Quality Hotell Fredrikstad

Tid: 1100-1200

Møtedokumenter 31. oktober – 1. november  2017

Notat til egenevaluering Næringsriket 2017

Oppsummering 31. oktober- 1. november 2017

Prosjektplan:

Prosjektplan for Digital Bærekraft Østfold 

Presentasjoner:

Næringsriket Østfold Samling 31. oktober – 1. november 2017 v/Trine Moe, Næringsriket Østfold

Følgeevaluering – Hovedinntrykk v/Ulla Higdem, Høgskolen i Innlandet og Hans Olav Bråtå, Østlandsforskning