Møte i Næringsriket Østfold 5. september 2017

Sted: Simulatorsenteret, Halden

Tid: 0900-1600

Møtedokumenter 5. september 2017

Prosjektplaner og prosjektrapport:

Oppsummering 5. september 2017

Presentasjoner:

Næringriket Østfold Møte 5. september 2017 v/Trine Moe, Næringsriket Østfold