Mulighetsriket Østfold – Fyrtårnprosjekt

Mulighetsriket Østfold – Fyrtårnprosjekt

Østfold er mulighetenes rike!

Mulighetsriket skal markedsføre Østfold som et attraktivt og næringsvennlig fylke/distrikt med dyktige og skapende mennesker. Mulighetsriket er et tiltak fra Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold, og fra byene og næringslivet. Mulighetsriket skal bidra til å skape mer vekst i etablerte bedrifter, flere nyetableringer og tilflytting av næringer. Dette skal gi Østfold flere arbeidsplasser.

Mulighetsriket er et fellesprosjekt av mange av de sentrale institusjonene i Østfold. Vi jobber for å fremme Østfold gjennom å styrke kunnskapen om fylket vårt, mulighetene og om næringslivet her, blant folk i og utenfor Østfold. Vi skal skape mer positive oppfatninger av Østfold og næringslivet – og bygge stolthet, samhold og entusiasme innad i fylket.

Det viktigste du som innbygger kan gjøre er å heie på hverandre, bygge samhold og unne hverandre alt det positive som skjer. Vi som jobber med dette til daglig har kanskje 21 partnere i ryggen, men vi har nesten 300.000 medarbeidere – de bare vet ikke at de er med på å framsnakke og markedsføre Østfold.

Mulighetsriket er en suksess den dagen Østfoldingene er stolte av å si at de er fra Østfold!

Dette er oppgavene til Mulighetsriket

  • Bygge kunnskap: Vi må forsterke bildet av Østfold som næringsattraktivt fylke.
  • Gjøre Østfold relevant: Gjøre folk/næringslivsledere oppmerksomme på at det skjer spennende næringsutvikling og innovasjon i Østfold.
  • Bruke ambassadører: Vi må få frem våre 12 Østfold-ambassadører til å vise fram våre fremste næringer, bedrifter og steder. Disse skal være med å øke kunnskap om og kjennskap til næringslivet i Østfold.
  • Forsterke lokale initiativ: Mulighetsriket skal forsterke lokale omdømmeprosjekter. Andre lokale initiativ skal kunne hekte seg på.
  • Forankre prosjektet: Mulighetsriket må forankres bredt og godt i partnerskapet, i kommunene, i næringslivet, i media og blant befolkningen i Østfold, slik at vi oppnår mangedobbelt kraft når vi kommuniserer.
  • Gode fortellinger på nye måter i riktige kanaler: Bruke tradisjonelle og ikke minst sosiale medier aktivt med målrettet kommunikasjon. Ta i bruk moderne, audiovisuelle fortellergrep for mer effektivt fortelle historien om Østfold.
  • Næringslivets samfunnsrolle forsterkes: Vi må også tydelig vise fram sammenheng mellom verdiskaping og velferd. Spesielt er det viktig å bygge denne forståelsen blant unge.

Les mer på www.mulighetsriket.no