Næringsvertskap

Næringsvertskap

Er det offentlige i Østfold næringsvennlig? Omdømmeundersøkelsen som Apeland har gjennomført for Partnerskapet kan tyde på at det offentlige ikke blir oppfattet slik.

Partnerskapet ønsker å se nærmere på dette. Næringsvennlighet er ikke at det offentlige skal si ja til alt, men å finne gode løsninger for samfunnet sammen med næringslivet.

Det er derfor satt i gang en forstudie som skal se på samarbeid mellom offentlige etater, samarbeid mellom det offentlige og næringslivet, og videreutvikling av vertskap overfor næringslivet.

Videre utvikling av prosjektet skjer sammen med forprosjektet «Nettverk for kompetansetilflytting».