Nettverk til ambisiøse bedrifter

Nettverk til ambisiøse bedrifter

Da det ikke er like stor vekst i arbeidsplasser som i befolkningen i Østfold er det grunn til å tro at Østfold preges av en kultur i og rundt bedriftene som ikke fremmer strategis kapasitet og høye ambisjoner. Under denne hypotesen ønsker Partnerskapet å fremme og støtte bedrifter med vekstambisjoner. Formålet er å inspirere bedrifter gjennom gode eksempler og samarbeid slik at andre bedriftsleder følger etter.

Bedriftsnettverk

Prosjektet ønsker å starte et bedriftsnettverk hvor deltakende bedrifter skal forplikte seg til å gjennomføre en strategiprosess med må om å vokse med 20% pr år.

Dette skal gjøres med å samarbeide innfor temaene:

 • Forretningsmodellanalyser
 • Styrearbeid
 • Fusjon og fisjon
 • Organisk vekst:
  • Markedsvekst – eksport
  • Innovasjon – intraprenørskap
  • Merkevarebygging
 • Kapital:
  • Arbeidskapital
  • Kompetente investorer

Prosjektet er i konseptutviklingsfasen.