Økt verdiskaping av grønnsaker, frukt og bær

Økt verdiskaping av grønnsaker, frukt og bær

Østfold er et viktig grøntfylke med områder hvor både jordsmonn og klima er svært godt egnet til produksjon av både grønnsaker, poteter, frukt og bær. Potensialet for økt produksjon og verdiskaping er absolutt tilstede. Grøntprodusenter i Østfold er derfor viktige bidragsytere for å kunne nå målsettingen om økt norsk matproduksjon, samt økt forbruk av henholdsvis grønnsaker, frukt og bær. Bondelaget i Østfold ønsker gjennom dette prosjektet å undersøke muligheten for en mer omfattende satsning knyttet til vekst i grøntæringa, med tilhørende industri.

I dette forprosjektet vil hovedoppgave vil være å analysere, teste og undersøke hvilke muligheter og begrensninger som i dag er tilstede for økt verdiskapning innen produksjon av grønnsaker, frukt og bær i Østfold. Dette arbeidet vil i neste omgang danne grunnlaget for hva et hovedprosjekt skal omfatte.

I forprosjektet vil vi se på følgende:

  • Marked: Analyse av muligheter og begrensninger for å øke merverdi, «restverdi», nye produkter og eventuelt alternative markeder.
  • Dyrkingsfaglig: Avdekke produsentmiljøets behov for ny fagkompetanse og mulig «grøntskole», rekrutteringsbehov o.l.
  • Innovasjon og teknologi: Avdekke produsentmiljøets status i dag i forhold til teknologisk utvikling og robotisering samt peke på hvilke behov næringa har for ny teknologi og økt robotisering innen grønnsaker, frukt og bær.

Forprosjektet avsluttes 31.08.19

Adm. ansvarlig: Heidi Kirkeby, Østfold Bondelag (90 68 89 45)

Prosjektleder Karianne Kullerud, NLR Øst (48 16 30 86)