Partnere

i Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold.

Siv Henriette Jacobsen

Østfold fylkeskommune

Sindre Martinsen-Evje

Sarpsborg kommune

Andreas Lervik

Østfold fylkeskommune

Hanne Tollerud

Moss kommune

Simen Nord

Østfold fylkeskommune

Kristin Willoch Haugen

Innovasjon Norge

Ulf Lervik

LO Østfold

Jon Ivar Nygård

Fredrikstad kommune

Carl Morten Gjeldnes

Høgskolen i Østfold

Thor Edquist

Halden kommune

Nina Glomsrud Saxrud

Fylkesmannen i Østfold

Thor Hals

Askim kommune

Erik Unaas

Eidsberg kommune

Sven Arild Uvaag

Østfold Bondelag

Nina Solli

NHO Østfold

Tom Skyrud

Forskningsrådet

Arne Hæhre

NAV Østfold

Thor B. Mosaker

Smart Innovation Norway

Anders Johansen

Næringshagen Østfold

Tor Frydenberg

Halden Næringsråd

Mariann Karlsen

Sarpsborg Næringsforening

Kjell Arne Græsdal

Fredrikstad Næringsforening

Hans Jørgen Gulland

Moss industriforening