Partnere

i Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold.

Johan Edvard Grimstad

Viken fylkeskommune

Sindre Martinsen-Evje

Sarpsborg kommune

Hanne Tollerud

Moss kommune

Simen Nord

Viken fylkeskommune

Kristin Willoch Haugen

Innovasjon Norge Oslo Viken

Ulf Lervik

LO Oslo Viken

Siri Martinsen

Fredrikstad kommune

Carl Morten Gjeldnes

Høgskolen i Østfold

Anne Karin Holm

Halden kommune

Nina Glomsrud Saxrud

Statsforvalteren i Oslo Viken

Saxe Froshaug

Indre Østfold kommune

Ole-Kristian Bergerud

Østfold Bondelag

Nina Solli

NHO Viken Oslo

Tom Skyrud

Forskningsrådet

Lise Westly

NAV Øst Viken

Kjell Reidar Mydske

Smart Innovation Norway

Anders Johansen

Næringshagen Østfold

Ingeborg marie Østby Laukvik

Halden Næringsutvikling

Mariann Karlsen

Sarpsborg Næringsforening

Kjell Arne Græsdal

Fredrikstad Næringsforening

Hans Jørgen Gulland

Moss industriforening