Statlige arbeidsplasser til Østfold – Fyrtårnprosjekt

Statlige arbeidsplasser til Østfold – Fyrtårnprosjekt

Mange av de statlige forvaltningsorgan er i dag sentralisert i Oslo. Regjeringen jobber med en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser med mål om å flytte eksisterende, og etablere nye, arbeidsplasser utenfor hovedstaden. Østfold er blant fylkene som har færrest slike organ. Et samlet og koordinert påvirkningsarbeid mot myndighetene vil kunne bidra til at regionen får etablert flere statlige arbeidsplasser.

Prosjekt «Statlige arbeidsplasser til Østfold» jobber derfor parallelt med tre hovedspor:

  • Aktiv innsats for å beholde og styrke de statlige arbeidsplassene som allerede er plassert i Østfold, samt sikre gjennomføringen av arbeidsplasser som allerede er bestemt (eksempelvis etablering av AIM Norway på Rygge).
  • Jobbe målrettet for å flytte enkelte av de statlige virksomhetene som er beskrevet i regjeringens plan (eksempelvis Landbruksdirektoratet til Mysen/Eidsberg, og Politihøgskolen til Moss).
  • Koordinert innsats for å identifisere, kartlegge og aktiv bidra til at andre statlige virksomheter etableres eller flyttes til Østfold.

Dette arbeidet er allerede godt i gang og det jobbes effektivt med en rekke spennende prosesser.

Prosjektgruppen er satt sammen av en rekke ressurspersoner fra Østfold og henter inn ytterligere kompetanse ved behov. Prosjektet bruker en rekke virkemidler for å lykkes, fra blant annet målrettet påvirkningsarbeid mot sentrale beslutningstakere.

Så langt har prosjektet bidratt til å realisere cirka 550 nye statlige arbeidsplasser i Østfold. Dette vil gi ytterligere positive virkninger for regionen. Prosjektets arbeid fortsetter, og ta gjerne kontakt med prosjektet hvis du har tips og innspill.