Store datasentre til Østfold – Fyrtårnprosjekt

Store datasentre til Østfold – Fyrtårnprosjekt

Internasjonale aktører som Google, Facebook, Apple og Amazon har de siste årene etablert store datasentre i Finland, Danmark og Sverige. Disse sentrene har vist seg å gi betydelige økonomiske effekter og ringvirkninger, noe som igjen har ført til økt interesse for å tiltrekke seg slike sentre. Parallelt endres markedet seg. Fremover forventes også andre aktører, som asiatiske internettselskaper og vestlige industriselskaper, å etablere store datasentre i Europa.

Partnerskapet ønsker å utrede, og eventuelt bekrefte og forsterke, mulighetsrommet for å tiltrekke seg et større datalagringssenter på egnet sted i Østfold.

For tiden arbeides det med å etablere store datasentre i Sarpsborg og Våler.