Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold

Østfold er et attraktivt fylke å bosette seg i, og er et av fylkene med størst befolkningsvekst. Veksten i arbeidsplasser er ikke like sterk, og det skaper en ubalanse som ikke er bærekraftig på sikt. 

For næringsutvikling i Østfold!

Å skape flere arbeidsplasser krever samarbeid mellom både næringsliv, det offentlige og akademia. For å få til dette må vi bli bedre til å jobbe sammen for Østfold og for hverandre.

I dette ligger en erkjennelse av:

  • At når naboen blir sterk, da tjener jeg på det også.
  • Ved å hjelpe hverandre, bygger vi hverandre opp.
  • Det gir større kraft og muskler til hele Østfold-samfunnet og det er vinn-vinn for alle.

Hva er Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold?

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er et selvstendig strategisk partnerskap som skal arbeide for økt verdiskaping og sysselsetting i Østfold.

Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet. Dette skal gjøres gjennom å satse på fyrtårnprosjekter som har slagkraft for næringslivet i Østfold.

Dette er en ny måte å samarbeide i Østfold. Alle er likestilte, alle skal stille opp og bidra med ressurser og oppmerksomhet. Partnerne har forpliktet seg i en partnerskapsavtale til å styrke samarbeidskulturen i fylket, og bidra til felles innsats og felles satsinger.

Les Partnerskapsavtalen (PDF, 83 kB)

Partnerskapets rolle 

  • Utforme en strategi for eget arbeid innenfor næringsutvikling i Østfold.
  • Ta initiativ og være en pådriver for næringsutvikling i Østfold.
  • Mobilisere aktører for å få mer ut av ressursene som brukes til næringsutvikling og bidra til at flere jobber sammen mot felles mål.

Hva skal partnerskapet gjøre?

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er etablert for å gjøre Østfold til et mer attraktivt fylke å starte og drive næring i.

Visjon  Et næringsliv som ligger et steg foran.

Misjon – Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet.

Hovedmål – Øke sysselsetting og næringslivets konkurransekraft i Østfold.

Vi arbeider med disse tre innsatsområdene

  1. Skape vekst for eksisterende bedrifter.
  2. Skape flere levedyktige nyetableringer.
  3. Tiltrekke virksomheter utenfra til Østfold.

Resultatene vi vil oppnå gjennom Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er økonomisk vekst, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling.

Les strategisk grunnlag for partnerskapet

Trine Moe - Klikk for stort bilde

Ta kontakt for mer informasjon

 Trine Moe

 E-post:  trinemoe@viken.no

 Telefon:  (+47) 91 51 23 83

Artikkelliste