Disse er med

i Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold.