Partnerskapet

Om Partnerskapet

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er en selvstendig regional samskapingsarena. 

Partnerskapet arbeider strategisk for å øke jobb- og verdiskaping med bærekraft som konkurransefortrinn i Østfold.

Til toppen