Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold

Østfold er et attraktivt fylke å bosette seg i, men veksten i arbeidsplasser er ikke like sterk. En slik ubalanse er ikke bærekraftig på sikt. 

For næringsutvikling i Østfold!

Å øke jobb- og verdiskaping krever samarbeid mellom både næringsliv, det offentlige og akademia. For å få til dette må vi bli bedre til å jobbe sammen for Østfold og for hverandre.

I dette ligger en erkjennelse av:

 • At den enes utvikling blir som regler bra også for andre
 • Ved å hjelpe hverandre, bygger vi hverandre opp.
 • Det gir større kraft og muskler til hele Østfold-samfunnet og det er vinn-vinn for alle.

Hva er Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold?

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er en selvstendig regional samskapingsarena. 

Partnerskapet arbeider strategisk for å øke jobb- og verdiskaping med bærekraft som konkurransefortrinn i Østfold.

Dette gjør vi ved å tilrettelegge for utvikling, innovasjon og samhandling i Østfold ved å bygge ned barrierer, koordinere og styrke ressurser. 

Dette er en ny måte å samarbeide i Østfold. Alle er likestilte, alle skal stille opp og bidra med ressurser og oppmerksomhet. Partnerne har forpliktet seg i en partnerskapsavtale til å styrke samarbeidskulturen i fylket, og bidra til felles innsats og felles satsinger.

Partnerskapets roller 

 • Kobler Partnerskapet er en unik arena som kobler sentrale aktører og organisasjoner i Østfold sammen.  Partnerskapet tilrettelegger for utvikling, vekst og gjennomføringskraft med organisasjonene i ryggen.
 • Katalysator Bidrar til samlende prioriteringer og felles innsats. Forsterker effekter gjennom å gi retning og koordinerer ressurser. Partnerskapet etter fart i økosystemet.
 • Initiativtaker –  Identifiserer (bottom - up) og setter i gang bærekraftig verdiskaping og initiativ for økt konkurransekraft i det nye Østfold. Organiserer felles innsats i konkrete innsatsområder.

Hva skal partnerskapet gjøre?

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er etablert for å gjøre Østfold til et mer attraktivt fylke å starte og drive næring i.

Visjon  Sammen får vi ting til å skje!

Oppdrag – Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold er et strategisk samhandlingsorgan

Formål – Øke jobb- og verdiskaping med bærekraft som konkurransefortrinn i Østfold

Partnerskapets verdier

 • Tillit Partnerskapet står for åpenhet og et tillitsbasert samarbeid. Tillit er grunnverdi og forutsetning for partnerskapsarbeidet.
 • Fremtidsorientert Partnerskapet preges av fremtidstro, utviklingsvilje og handlekraft. Vi har mot til å gjøre nytt og å ta risiko.
 • Entusiasme –  Fremme og inspirere til å få ting til å skje. Ambisiøs og offensiv med energi og driv.
 • Samhandling –  Samhandlende for Østfolds konkurransekraft og fremtid. Inkluderende, upolitisk og åpen.

Vi arbeider med disse fokusområdene

 1. Grønt industriløft (sirkulærøkonomi og industriell symbiose).
 2. Bioøkonomi
 3. Digital omstilling
 4. Attraksjonskraft
 5. Kapital
 6. Kompetanse og inkludering

Resultatene vi vil oppnå gjennom Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er økonomisk vekst, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling.

Les mer om Partnerskapets strategiske plattform (PDF, 440 kB)

Trine Moe - Klikk for stort bilde

Ta kontakt for mer informasjon

 Trine Moe

 E-post:  trinemoe@ofk.no

 Telefon:  (+47) 915 12 383

Artikkelliste