Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold

Østfold er et attraktivt fylke å bosette seg i, og er et av fylkene med størst befolkningsvekst. Veksten i arbeidsplasser er ikke like sterk, og det skaper en ubalanse som ikke er bærekraftig på sikt. 

For næringsutvikling i Østfold!

Å skape flere arbeidsplasser krever samarbeid mellom både næringsliv, det offentlige og akademia. For å få til dette må vi bli bedre til å jobbe sammen for Østfold og for hverandre.

I dette ligger en erkjennelse av:

  • At når naboen blir sterk, da tjener jeg på det også.
  • Ved å hjelpe hverandre, bygger vi hverandre opp.
  • Det gir større kraft og muskler til hele Østfold-samfunnet og det er vinn-vinn for alle.

Hva er Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold?

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er et selvstendig strategisk partnerskap som skal arbeide for økt verdiskaping og sysselsetting i Østfold.

Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet. Dette skal gjøres gjennom å satse på fyrtårnprosjekter som har slagkraft for næringslivet i Østfold.

Dette er en ny måte å samarbeide i Østfold. Alle er likestilte, alle skal stille opp og bidra med ressurser og oppmerksomhet. Partnerne har forpliktet seg i en partnerskapsavtale til å styrke samarbeidskulturen i fylket, og bidra til felles innsats og felles satsinger.

Les Partnerskapsavtalen (PDF, 83 kB)

Partnerskapets rolle 

  • Utforme en overordnet strategi for næringsutvikling i Østfold.
  • Ta initiativ og være en pådriver for næringsutvikling i Østfold.
  • Mobilisere aktører for å få mer ut av ressursene som brukes til næringsutvikling og bidra til at flere jobber sammen mot felles mål.

Hva skal partnerskapet gjøre?

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er etablert for å gjøre Østfold til et mer attraktivt fylke å starte og drive næring i.

Visjon  Et næringsliv som ligger et steg foran.

Misjon – Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet.

Hovedmål – Øke sysselsetting og næringslivets konkurransekraft i Østfoldog vekstmuligheter.

Vi arbeider med disse tre innsatsområdene

  1. Skape vekst for eksisterende bedrifter.
  2. Skape flere levedyktige nyetableringer.
  3. Tiltrekke virksomheter utenfra til Østfold.

Resultatene vi vil oppnå gjennom Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er økonomisk vekst, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling.

Les strategisk grunnlag for partnerskapet

Trine Moe - Klikk for stort bilde

Ta kontakt for mer informasjon

 Trine Moe

 E-post:  trinemoe@viken.no

 Telefon:  (+47) 91 51 23 83