Strategisk grunnlag Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

4 Innsatsområdet 3: Tiltrekke virksomheter til Østfold

1. Mål

En merkbar forberedning av Østfolds omdømme som næringsregion.

Etter en gjennomført omdømmeundersøkelse viser det seg at Østfolds næringsliv er lite kjent både i og utenfor Østfold. En merkbar forbedring er at Østfold skal nærmer seg Akershus sine tall, og derfor være det tredje mest attraktive fylket/regionen i Oslofjordområdet (Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Østfold). Omdømmeundersøkelsen gjennomføres hvert 2. år og sammenlikner fylkene nevnt foran.

Indikatorer

 • Andelen som svarer «vet ikke» om Østfold og vårt næringsliv (Omdømmeundersøkelsen).
 • Andelen som har generelt svært godt inntrykk av Østfold (Omdømmeundersøkelsen).
 • Østfold-ungdom som svarer at det finnes mange moderne og innovative bedrifter i Østfold (Omdømmeundersøkelsen).
 • Andel som assosierer verdier og egenskaper ved Østfold (ikke geografi) (Omdømmeundersøkelsen).

Strategi

Vi skal bidra til økt omdømme av Østfold ved å:

 • Markedsføre Østfolds næringsliv og muligheter.

2. Mål

5% økning av tilflyttede arbeidsplasser i Østfold Det jobbes noe på kommunenivå innenfor dette området, men det samarbeides ikke på overordnet strategisk nivå for å fremme Østfold som lokaliseringssted.

Indikatorer

 • Antall arbeidsplasser som er flyttet til Østfold (dette må bestilles).

Strategi

Vi skal bidra til en økt tilflytting av arbeidsplasser ved å:

 • Mobilisere bedrifter til å etablere og delta i bedriftsnettverk og klynger.
 • Koordinere arbeidet mellom kommunene.
 • Legge til rette for felles mottak av nye arbeidsplasser.
 • Markedsføre mulighetene til å starte og drive bedrift i Østfold.

3. Mål

2000 nye offentlige arbeidsplasser i Østfold Østfold er et av fylkene som har minst statlige arbeidsplasser pr innbygger (Kilde: Regional analyse). Ringvirkningene ved statlige arbeidsplasser kan bidra til både økt sysselsetting, vekst i eksisterende bedrifter og nyetableringer. I 2016 var det 11 105 statlige arbeidsplasser i Østfold. I 2017 var dette økt til 11 185.

Indikatorer

 • Antall offentlige arbeidsplasser (Regional analyse).

Strategi

Vi skal bidra til å få flere offentlige arbeidsplasser ved å:

 • Drive etterretning og lobbyvirksomhet om offentlige arbeidsplasser.