Strategisk grunnlag Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

Innsatsområder

  1. Skape vekst i eksisterende bedrifter.
  2. Skape flere levedyktige nyetableringer.
  3. Tiltrekke virksomheter utenfra.