Strategisk grunnlag Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

5 Verdier og kjøreregler

Verdier og kjøreregler

Dette er grunnlaget for partnerskapet/samarbeidet.

  • Bidra til langsiktig samarbeid for et samlet Østfold.
  • Å anerkjenne at partnerskapet bygger på gjensidig avhengighet mellom likeverdige partnerne.
  • Ta ansvar for partnerskapets resultater og suksess.
  • Delta i aktiviteter og bidra med egne ressurser.
  • Dele min kunnskap og erfaring med partnerskapet.
  • Bidra til en åpen og tillitsbasert samhandling.
  • Være lojal til partnerskapet gjennom å støtte opp under felles satsinger.