Strategisk grunnlag Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

3 Innsatsområdet 2: skape flere levedyktige nyetableringer

1. Mål

10% av arbeidsplassene skal komme fra bedrifter som er etablert de siste 5 årene.

Etablererfrekvensen i Østfold er omtrent som i landet, men den bidrar ikke så mye til sysselsettingen. I 2016 var andelen 7,9%. En nyetablering er her definert som en bedrift som er etablert de siste 5 årene.

Indikatorer

  • Antall og andel sysselsatte i bedrifter yngre enn 5 år (Kommuneprofilen.no)
  • Antall nyetableringer (Komunepofilen.no)

2. Mål

10% av nyetableringen skal ha en omsetningsvekst på 20% eller over.

Det etableres for få bedrifter i Østfold med skalerbare forretningsmodeller og ambisjoner om vekst.

Indikatorer

  • Antall bedrifter ynger enn 5 år med omsetningsvekst på 20% eller over (dette må bestilles statistikk basert på data fra Brønnøysund).

3. Mål

Doble antall gasellebedrifter.

Definisjonen på en gassellebedrift er; levert godkjent regnskap, har doblet omsetningen over 4 år, ha en omsetning på over 1 million kroner første år, unngå negativ vekst, positivt samlet driftsresultat og aksjeselskap. Gasellebedrifter er et godt tegn på vekst og verdiskaping. I 2017 var det 146 gasellebedrifter i Østfold.

Indikatorer

  • Antall Gasellebedrifter (Dagens næringsliv)

Strategi

Vi skal bidra til å utvikle en entreprenørskaps- og delingskultur i Østfold ved å:

  • Legge til rette for samarbeid mellom akademia og næringsliv for å realisere ideer gjennom FoU og studentbedrifter.
  • Bidra til møteplasser for investorer og gründere.
  • Koble gründere til etablerte bedrifter og nettverk.
  • Øke samarbeide mellom innovasjonsmiljøene for å utnytte hverandres komplementær kompetanser.
  • Videreutvikle infrastrukturen for entreprenørskap.